woensdag 2 december 2009

Amerikaanse Indianen verliezen 18 jaar lopende merkenrecht zaak over Washington REDSKINS


Amerikaanse "High Court" wees op 16 november 2009 beroep van Native Americans tegen rechtsverwerking ten aanzien van REDSKINS merken van de Washington Redskins af


Al jaren strijden “Native Americans”, tegen gebruik van de naam “RedSkins” voor het footballteam “Washington Redskins”. De Native Americans vinden de naam “Redskins”(Roodhuiden) denigrerend en vinden dat deze naam daarom geen merkbescherming toekomt. Onlangs heeft het Amerikaanse Hoger Gerechtshof, de op één na hoogste gerechtelijke instantie in de V.S., geweigerd een zaak tegen de Washington Redskins in behandeling te nemen. Het High Court diende te oordelen over de vraag of de eisers (een groep van zeven activisten, aangevoerd door Suzan S. Harjo) het merk op tijd hebben aangevochten. Hiermee is een voorlopig einde te komen aan een strijd die meer dan 20 jaar duurt.

Redskins sinds 1933 in gebruik

De naam Washington Redskins wordt al sinds 1933 gebruikt, toen werd de naam veranderd van “Boston Braves” in “Boston Redskins”. In 1937 verhuisde het footballteam naar Washington. Saillant detail is dat de naam “Redskins” werd gekozen als eerbetoon aan de Sioux coach Willam “Lone Star”Dietz.

Amerikaanse merkengerecht achtte het REDSKINS merk aanstootgevend, inschrijving doorgehaald

De Redskins registreerden hun naam in 1967 als handelsmerk. De eerste rechtszaak werd in 1992 aangespannen door Suzan S. Harjo en zes andere Native Americans bij het “Trademark Trial and Appeal Board” (TTAB). Volgens Amerikaans merkenrecht (Par. 1052  Lanham Act ) is een merkregistratie verboden wanneer een merk:

"may disparage . . . persons, living or dead, . . . or bring them into contempt, or disrepute."

De Native Americans wonnen de zaak in eerste instantie: Het Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) gaf de eisers gelijk en oordeelde dat het merk REDSKINS kon worden geïnterpreteerd als aanstootgevend jegens “Native Americans”(Amerikaanse indianen). Het Amerikaanse merkenbureau haalde vervolgens de merkregistratie REDSKINS door.

Eigenaar Washington Redskins gaan in beroep tegen het doorhalen van het REDSKINS merk. De zaak komt terecht bij het U.S. District Court for the District of Columbia (D.D.C.)


Pro Football Inc., de eigenaar van de Washington Redskins, ging in beroep van de uitspraak van de Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) bij het United States District Court for the District of Columbia (D.D.C.). In 2003 oordeelde rechter Colleen Kollar-Kotelly in het voordeel van de Washington Redskins. Volgens rechter Kollar-Kotelly was er onvoldoende bewijs dat de naam Redskins zo beledigend zou zijn als dat de naam niet als een merk beschermd zou kunnen worden. Bovendien vond zij dat de Amerikaanse indianen hun recht hadden verwerkt (in Amerikaanse recht “laches”). Met andere woorden de Amerikaanse indianen zouden te lang stil hebben gezeten (Pro-Football, Inc. v. Harjo, 284 F. Supp. 2d 96 (D.D.C. 2003) (“Harjo Summ. J. Op.”).


Native Americans gaan in beroep tegen de beslissing dat ze te lang stilgezeten zouden hebben, de zaak komt terecht bij het U.S. Court of Appeals for the District of Columbia (D.C. Cir.)


De Native Americans gingen in beroep tegen de uitspraak van het D.D.C. bij het United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit (D.C. Cir.) . Het D.C. Cir. oordeelde dat de jongste eiser van de groep van zeven Native Americans wellicht toch “locus standi” heeft om de zaak tegen voort te zetten omdat hij ten tijde van de merkinschrijving in 1967 nog maar één jaar oud was. Het D.C. Cir. verwees de zaak terug naar de D.D.C. (Pro-Football, Inc. v. Harjo, 415 F.3d 44, 50 (D.C. Cir. 2005) (“Harjo Appeal”).


Na terugverwijzen blijft D.D.C. er bij dat er sprake is van rechtsverwerking

Rechter Kollar Kotelly van het D.D.C. oordeelde dat ook de jongste van de groep van de zeven klagers, Mateo Romero zijn recht heeft verwerkt. Dit omdat Mateo Romero sinds hij volwassen is geworden in 1984 acht jaar heeft gewacht met het instellen van de klacht. Rechter Kollar Kotelly acht het aannemelijk dat de eigenaar van de Washington Redskins, Pro Football, anders of minder had geïnvesteerd in het merk REDSKINS als Romero zijn klacht eerder had ingediend. Gedurende de acht jaar die Romero heeft gewacht met indienen van zijn klacht heeft Pro Football miljoenen in het merk Washington Redskins geïnvesteerd. De vertraging in het indienen van de klacht zou daarmee de eigenaar van de Redskins ten onrechte bestraffen.De zaak komt opnieuw bij het D.C. Cir.

Het U.S. Court of Appeals for the District of Columbia (D.C. Cir.) bevestigd de uitspraak van het D.C.C., er is sprake van rechtsverwerking. Zie voor de uitspraak Pro Football vs. Harjo 15 mei 2009.

Hoger Gerechtshof neemt zaak niet in behandeling

De groep Native Americans legt vervolgens de vraag of zij hun recht hebben verwerkt voor aan het High Court. De Native Americans stellen – kort gezegd -dat volgens de wet een actie tot het doorhalen van een merk “at any time” mag worden ingesteld. De volledige “writ of certiorari” is hier te vinden.

Het Hoger Gerechtshof heeft op 16 november 2009 zonder opgave van reden bekend gemaakt de zaak niet in behandeling te zullen nemen.

Native Americans geven niet op

Advocaat Philip Mause, advocaat van de Native Americans, zei dat de Native Americans “teleurgesteld” waren met de beslissing van het Hoger Gerechtshof, maar door te zullen gaan. Een nieuwe groep van zes Native Americans, die allemaal net volwassen zijn, heeft inmiddels ook om doorhaling van het REDSKINS merk verzocht. De strijdbijl is dus nog niet begraven.


Opmerkelijk is dat tot op heden, behalve het Amerikaanse merkengerecht, geen (hogere) Amerikaanse rechtbank heeft geoordeeld over de vraag of de naam REDSKINS denigrerend is voor de Native Americans. De zaak is in hoger beroep steeds afgedaan op rechtsverwerking.


Overigens betekent het eventueel op termijn moeten doorhalen van het REDSKINS merk niet dat deze naam niet meer door de Washington Redskins gevoerd mag worden. Het merk REDSKINS ontbeert dan alleen bescherming als merk.

Quirijn Meijnen


Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Pro-Football,_Inc._v._Harjo


Geen opmerkingen:

Een reactie posten