dinsdag 12 mei 2015

Checklist licentie overeenkomst, 10 tips voor een licentie contract

 
Subway is de grootste franchise ter wereld (2015)


Checklist licentie overeenkomst, 10 tips voor een licentie contract

Je hebt een succesvol product ontwikkeld, of bijvoorbeeld een goedlopende "concept store". Het kan ook zijn dat je een product of formule hebt gezien (bijvoorbeeld in het buitenland) die je graag in Nederland op de markt zou willen brengen. Na research gedaan te hebben naar de mogelijkheden, contact hebt gelegd met een protentiele distributeur of eigenaar van het product of concept komt het moment dat er afspraken gemaakt moeten worden.

In het geval je het recht wilt verwerven om een bepaald product te produceren en/of een bepaald concept te gebruiken heb je een licentie-overeenkomst nodig. Overigens staat boven een licentie-overeenkomst niet altijd "licentie-overeenkomst", zo zijn de meeste franchise overeenkomsten in feite een (uitgebreide) licentie-overeenkomst.

Waar het bij een licentie-overeenkomst allemaal om draait is toestemming. Een licentie is niets anders dan een duur woord voor toestemming. Bij een licentie overeenkomst krijg of verleen je toestemming een bepaald recht te gebruiken. Zo'n recht kan van alles zijn: een octrooirecht, auteursrecht, merk, etc. Het maakt voor het sluiten van een licentie-overeenkomst nogal uit of je de licentie gever (degene die toestemming verleent) of de licentie nemer (degene die toestemming krijgt) bent. Om het niet al te ingewikkeld te maken bevat de checklist zowel tips voor de licentie-gever als de licentie-nemer.

Dan nu de checklist:

1. vraag je altijd af of het onderliggende recht "klopt", check de registers als het gaat om een merkrecht, octrooi of modelrecht. Is de partij met wie je zaken doet ook de partij die in de registers staat?

2. maak afspraken over de geografische omvang van de licentie? Bijvoorbeeld alleen Nederland, wereldwijd of de EU, etc.

3. maak afspraken over het aantal exemplaren (bijvoorbeeld maximaal 10000 producten).

4 maak afpsraken over de duur van de licentie (bijvoorbeeld vijf jaar)

5. maak afspraken over de kwaliteit van het product (bijvoorbeeld als licentiegever het recht voorbehouden om producten van de licentienemer (met een merk van de licentiegever) af te keuren indien het product niet aan de kwaliteitseisen voldoet.

6. Beding dat je een "audit" (controle) mag doen naar het aantal verkochte exemplaren

7. Denk na over de beloning. Kies je voor een royalty per verkocht product/lump sum per jaar, etc. Hoe wordt de royalty berekend?

8. Formuleer een bepaling hoe de overeenkomst te beeindigen

9. Stop de licentie bij een faillissement van een van de partijen?

10. Welk recht is van toepassing? Pas op met buitenlands recht, en buitenlandse rechters. Procederen in het buitenland kan erg duur zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten